دوره تخصصی مدیریت سوختگی و اسکار

مباحث دوره:

🔹انواع سوختگی
🔹اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی سوختگی
🔹تغذیه و کنترل عفونت در سوختگی
🔹مراقب های پرستاری در سوختگی
🔹مراقب از گرفت های پوستی و دنور
🔹پانسمان های نوین در سوختگی
🔹کلیات و انواع اسکار
🔹درمان های ترکیبی اسکار
🔹آشنایی با تکنیک های تهاجمی و غیر تهاجمی

اساتید

دکتر پریچهر حقیقت جو
استاد سبحان حاتم نیا
همراه با کاراموزی رایگان

[wds id=”7″]

ثبت نام در دوره

[EMS_Form_Builder id=6]