دوره ی تخصصی PRP در درمان زخم

🔸نحوه ی تهیه ی اصولی prp و prf آموزش داده میشود
🔸اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون ها برسی میگردد
🔸متد های تزریق برسی میگردد
🔸همراه با آموزش عملی
🔸 با کاراموزی رایگان

استاد

امیرمحمد جعفری

[wds id=”5″]

ثبت نام در دوره

[EMS_Form_Builder id=7]