امیرحسن میرزایی

توضیحات

کارشناس زخم و استومی و مدیرکلینیک زخم.

مدیر ارشد فناوری استارت آپ وُندمیک.

مدیر بازاریابی و فروش بین الملل شرکت سلامت زندگی

امیرحسن میرزایی

مدیریت دپارتمان لایت تراپی

ارتباط مستقیم با مدیریت دپارتمان لایت تراپی

ارتباط مستقیم با مدیریت
دپارتمان لایت تراپی