سمینار فراتر از باور

این سمینار توسط هلدینگ سلامت زندگی ایمان با هدف افزایش آگاهی و کمک هرچه بیشتر به کادر درمان جهت آگاهی از روند های قانونی و افزایش درآمدزایی به صورت رایگان برگزار می شود. یکی دیگر از هدف های این سمینار جلوگیری از سوءاستفاده بعضی از افراد مدعی در این حوزه و اخاذی از کادر محترم درمان با فروش دوره های موفقیت و بیزینس کوچینگ می باشد.

محور های سمینار به شرح:

  • سختی هاو مزیت های برندسازی و بررسی موشکافانه برندسازی
  • مهارت به درآمد رسیدن و حوزه های قانونی فعالیت پیراپزشکان
  • قانونی بودن یا نبودن کاشت مو و ابرو و تزریق ژل و بوتاکس و نحوه ورود به این حوزه ها
  • لزوم داشتن مدرک زخم و پوشش کامل نکات مربوط به آن
  • نحوه افزایش مراجعه کننده و کلاینت به صورت تضمینی
  • بررسی حوزه های جدید و بکر مختص پیراپزشکان

نکات

از افراد ثبت نام کننده نفری ۲۰۰ هزار تومان جهت رزرو ثبت نام اخذ می شود اما در روز برگزاری سمینار جوایزی به ارزش سیصد میلیون ریال تقدیم شرکت کنندگان می گردد

افراد توانمند و دارای پشتکار شرکت کننده در سمینار جهت همکاری در هلدینگ سلامت زندگی ایمان دعوت به عمل می آید

تاریخ 7 اردیبهشت جهت برگزاری سمینار در تهران درنظر گرفته شده است درصورت به حدنصاب رسیدن درهرکدام از تاریخ ها برگزار می گردد

 

جهت ثبت نام روی این لینک کلییک کنید