آموزش

توضیحات

یکی از دپارتمان های مهم هلدینگ سلامت زندگی دپارتمان آموزش می باشد.

به زودی آموزشگاه علمی و مهارتی سلامت زندگی با مجوز رسمی از سازمان علمی و مهارتی آموزشی علوم پزشکی وزارت بهداشت شروع به فعالیت خواهد کرد.

در این آموزشگاه دوره های آموزشی و کاربردی با هدف ارتقای سطح علمی کادر درمان و عموم مردم و کمک به افزایش درامدزایی و اشتغال زایی برگزار خواهد شد.

دانش آموختگان آموزشگاه سلامت زندگی گارانتی آموزشی و گارانتی درآمدزایی دریافت خواهند کرد. به این معنا که اگر از سطح آموزش رضایت نداشته و یا با آموزش هایی که می بینند نتوانند کسب درآمد کنند عینا هزینه شهریه عودت داده خواهد شد.

مدیریت دپارتمان آموزش جناب اقای محمد جوادی نژاد و مدیریت آموزشگاه سرکار خانم پروانه کریان می باشند.

به زودی از سایت دپارتمان آموزش جهت معرفی دوره ها، ثبت نام دوره ها، همکاری و … رونمایی خواهد شد.  برای ارائه انتقادات و پیشنهادات با ما در ارتباط باشید

دپارتمان آموزش

خبرای خوبی در راه است 🙂

توضیحات

یکی از دپارتمان های مهم هلدینگ سلامت زندگی دپارتمان آموزش می باشد.

به زودی آموزشگاه علمی و مهارتی سلامت زندگی با مجوز رسمی از سازمان علمی و مهارتی آموزشی علوم پزشکی وزارت بهداشت شروع به فعالیت خواهد کرد.

در این آموزشگاه دوره های آموزشی و کاربردی با هدف ارتقای سطح علمی کادر درمان و عموم مردم و کمک به افزایش درامدزایی و اشتغال زایی برگزار خواهد شد.

دانش آموختگان آموزشگاه سلامت زندگی گارانتی آموزشی و گارانتی درآمدزایی دریافت خواهند کرد. به این معنا که اگر از سطح آموزش رضایت نداشته و یا با آموزش هایی که می بینند نتوانند کسب درآمد کنند عینا هزینه شهریه عودت داده خواهد شد.

مدیریت دپارتمان آموزش جناب اقای محمد جوادی نژاد و مدیریت آموزشگاه سرکار خانم پروانه کریان می باشند.

به زودی از سایت دپارتمان آموزش جهت معرفی دوره ها، ثبت نام دوره ها، همکاری و … رونمایی خواهد شد.  برای ارائه انتقادات و پیشنهادات با ما در ارتباط باشید

دپارتمان آموزش

خبرای خوبی در راه است 🙂

محمد جوادی نژاد

مدیریت دپارتمان آموزش

خانم پروانه کریان

مدیریت آموزشگاه علمی مهارتی